A Stadthalle Hofheim házirendje

Ez a német házirend magyar fordítása. Az eredeti szöveg a német nyelvü oldalon olvasható.

A házirend határozza meg a látogatók jogait és kötelezettségeit a Stadthalle Hofheim am Taunusban való tartózkodásuk alatt.

Hofheim város magisztrátusa – Kultúrhivatal – és az adott szervező (a továbbiakban: szervező) korlátozhatja a látogatók bejutását a nem nyilvános rendezvényekre. (A belépés például meghívó, belépőjegy, személyi igazolvány stb. bemutatásától tehető függővé).

Alle Einrichtungen in der Stadthalle sind pfleglich und schonend zu behandeln. Innerhalb der Stadthalle hat sich jeder so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den Umständen unvermeidbar – behindert oder belästigt wird.

A Stadthalle területén tilos a dohányzás. A dohányzási tilalom kiterjed az elektronikus cigaretta – „e-cigaretta” – használatára is.

Nyilvános rendezvényen a látogatóknak le kell adniuk felsőruhatáruk (kabátok, dzsekik, köpenyek), beleértve az esetlegesen magukkal hozott esernyőket, hátizsákokat és bőröndöket is. A látogatónak nem szabad értéktárgyakat, például igazolványokat, hitelkártyákat, készpénzt, kulcsokat a ruhatárban hagynia. A szervező nem vállal felelősséget a ruhatárban hagyott tárgyak elvesztéséért vagy megrongálódásáért.

A táskák, csomagok és ruházat tartalmát átvizsgálhatják. Ha a tárgyak hozzájárulhatnak a rendezvény vagy a látogatók veszélyeztetéséhez, a szervező a tárgyakat lefoglalhatja. Az elkobzott tárgyakat nem tárolják. Azok a látogatók, akik nem járulnak hozzá az ellenőrzéshez vagy a tárgyak lefoglalásához, nem léphetnek be a Stadthalle-ba. Ez utóbbi esetben a látogató nem jogosult a belépési díj visszatérítésére.

A következő tárgyak behozatala alapvetően tilos:

  • Kések, fegyverek és hasonló veszélyes tárgyak vagy anyagok.
  • Tűzijátékok, csillagszórók, fáklyák, bengáli fáklyák, gyertyák és egyéb pirotechnikai tárgyak.
  • Gázspray palackok, maró vagy színező anyagok, illetve a fokozottan tűzveszélyes vagy egészségkárosító gázok nyomás alatt lévő tartályai, kivéve a zseböngyújtókat és a hajlakkot.
  • törékeny vagy szilánkokra törő anyagból készült tárgyak
  • mechanikusan és elektromosan működtetett zajkeltő eszközök
  • rasszista, idegengyűlölő és radikális propagandaanyagok
  • állatok (a vakvezető kutyák kivételével)
  • hang- és képfelvevő eszközök

Egyéb tárgyak bevitele a Standthalle területére általános, biztonsági vagy higiéniai okokból tilos lehet.

Saját ételek és italok behozatala és fogyasztása nem megengedett, mivel a Stadthalle BEEF’n BEER étterme kizárólagos vendéglátói joggal rendelkezik.

Tilos a mobiltelefonnal hang- és képfelvételeket készíteni, tárolni vagy sokszorosítani.

A saját képmáshoz való jog:

Ha a Stadthalle területén a Stadthalle alkalmazottai, a szervező vagy a megbízott cégek által riport- vagy reklámcélokból fénykép-, film- és/vagy videofelvételek készülnek, a felvételt nem szabad akadályozni vagy más módon akadályozni. A Stadthalle területére belépő vagy ott tartózkodó személyeket a jelen házirend, valamint a bejáratoknál és az előcsarnokban elhelyezett tájékoztató táblák tájékoztatják arról, hogy a Stadthalle területén fénykép-, film- és videofelvételek készítése tilos. A Stadthalle-ba való belépéssel az ilyen felvételeken felismerhető személyek beleegyeznek abba, hogy ezeket a felvételeket riport- és reklámcélokra is felhasználják.

A Stadthalle-ban az ifjúságvédelmi törvény rendelkezései érvényesek.

Biztonsági okokból elrendelhető a helyiségek és a terület lezárása és kiürítése. A Stadthalle-ban tartózkodó személyek kötelesek a helyiségeket azonnal elhagyni, ha a kiürítést elrendelik.

A rendezvényről való kitiltást a Kultúrhivatal, a teremfelügyelők vagy az adott szervező rendelheti el.

A Kultúrhivatal ellen a vagyoni károkért való felelősségre vonás csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén lehetséges.