A Stadthalle Hofheim házirendje

A házirend határozza meg a látogatók jogait és kötelezettségeit a Stadthalle Hofheim am Taunusban való tartózkodásuk alatt.

Hofheim város magisztrátusa – Kultúrhivatal – és az adott szervező (a továbbiakban: szervező) korlátozhatja a látogatók bejutását a nem nyilvános rendezvényekre. (A belépés például meghívó, belépőjegy, személyi igazolvány stb. bemutatásától tehető függővé).

A Stadthalle minden létesítményét gondosan és körültekintően kell kezelni. A Stadthalle területén mindenki köteles úgy viselkedni, hogy senki mást ne sértsen, ne veszélyeztessen, illetve – a körülményekhez képest elkerülhetetlenül – ne akadályozzon vagy ne okozzon kellemetlenséget.

A Stadthalle területén tilos a dohányzás. A dohányzási tilalom kiterjed az elektronikus cigaretta – „e-cigaretta” – használatára is.

Nyilvános rendezvényen a látogatóknak le kell adniuk felsőruhatáruk (kabátok, dzsekik, köpenyek), beleértve az esetlegesen magukkal hozott esernyőket, hátizsákokat és bőröndöket is. A látogatónak nem szabad értéktárgyakat, például igazolványokat, hitelkártyákat, készpénzt, kulcsokat a ruhatárban hagynia. A szervező nem vállal felelősséget a ruhatárban hagyott tárgyak elvesztéséért vagy megrongálódásáért.

A táskák, csomagok és ruházat tartalmát átvizsgálhatják. Ha a tárgyak hozzájárulhatnak a rendezvény vagy a látogatók veszélyeztetéséhez, a szervező a tárgyakat lefoglalhatja. Az elkobzott tárgyakat nem tárolják. Azok a látogatók, akik nem járulnak hozzá az ellenőrzéshez vagy a tárgyak lefoglalásához, nem léphetnek be a Stadthalle-ba. Ez utóbbi esetben a látogató nem jogosult a belépési díj visszatérítésére.

A következő tárgyak behozatala alapvetően tilos:

  • Kések, fegyverek és hasonló veszélyes tárgyak vagy anyagok.
  • Tűzijátékok, csillagszórók, fáklyák, bengáli fáklyák, gyertyák és egyéb pirotechnikai tárgyak.
  • Gázspray palackok, maró vagy színező anyagok, illetve a fokozottan tűzveszélyes vagy egészségkárosító gázok nyomás alatt lévő tartályai, kivéve a zseböngyújtókat és a hajlakkot.
  • törékeny vagy szilánkokra törő anyagból készült tárgyak
  • mechanikusan és elektromosan működtetett zajkeltő eszközök
  • rasszista, idegengyűlölő és radikális propagandaanyagok
  • állatok
  • hang- és képfelvevő eszközök

Egyéb tárgyak bevitele a Standthalle területére általános, biztonsági vagy higiéniai okokból tilos lehet.

Saját ételek és italok behozatala és fogyasztása nem megengedett, mivel a Stadthalle BEEF’n BEER étterem kizárólagos vendéglátói joggal rendelkezik.

Tilos a mobiltelefonnal hang- és képfelvételeket készíteni, tárolni vagy sokszorosítani.

A saját képmáshoz való jog:

Ha a Stadthalle területén a Stadthalle alkalmazottai, a szervező vagy a megbízott cégek által riport- vagy reklámcélokból fénykép-, film- és/vagy videofelvételek készülnek, a felvételt nem szabad akadályozni vagy más módon akadályozni. A Stadthalle területére belépő vagy ott tartózkodó személyeket a jelen házirend, valamint a bejáratoknál és az előcsarnokban elhelyezett tájékoztató táblák tájékoztatják arról, hogy a Stadthalle területén fénykép-, film- és videofelvételek készítése tilos. A Stadthalle-ba való belépéssel az ilyen felvételeken felismerhető személyek beleegyeznek abba, hogy ezeket a felvételeket riport- és reklámcélokra is felhasználják.

A Stadthalle-ban az ifjúságvédelmi törvény rendelkezései érvényesek.

Biztonsági okokból elrendelhető a helyiségek és a terület lezárása és kiürítése. A Stadthalle-ban tartózkodó személyek kötelesek a helyiségeket azonnal elhagyni, ha a kiürítést elrendelik.

A rendezvényről való kitiltást a Kultúrhivatal, a teremfelügyelők vagy az adott szervező rendelheti el.

A Kultúrhivatal ellen a vagyoni károkért való felelősségre vonás csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén lehetséges.